Elektrický vozík,

nejlepší vynález!

Náklady na akci

Přestože se touláme přírodou, náklady na akci nejsou zanedbatelné. Neobejdeme se bez podpory. Pro každého vozíčkáře na elektrickém vozíku musíme sehnat jednoho až dva pomocníky, kterým hradíme symbolické odměny, ubytování a příspěvek na cestu. Na našich výpravách musíme mít doprovodné auto s řidičem. Náklady zahrnují práci organizačního týmu, který se půl roku otáčí, aby se výprava mohla v nejvyšší možné kvalitě uskutečnit.

Účastníci s pohybovým omezením, pro které je akce určená, přispívají do rozpočtu formou účastnického poplatku ve výši 300,- Kč/den.
Pomocníkům hradíme kromě ubytování také cestovné a symbolické odměny jako poděkování za poskytnutou pomoc.

Základní náklady na akci pro 60 osob činí celkem: 127.000,- (část nákladů hradí vozíčkáři prostřednictvím účastnických poplatků)