Elektrický vozík,

nejlepší vynález!

Účast

Zájem o účast vzrůstá. Dbáme na to, abychom mohli každý rok přijmout alespoň jednoho nového vozíčkáře. Jedině tak nám dává projekt Electric Eccentric smysl.

Maximální počet vozíčkářů závisí na počtu pomocníků, bez jejichž podpory se neobejdeme. Pro hladký průběh výpravy je zapotřebí získat alespoň 2 pomocníky na 1 vozíčkáře. Se všemi dosavadními účastníky na elektrických vozících se můžete seznámit zde.

Akce v číslech

Lokality pro naše výpravy vybíráme podle následujících kritérií:

  • dostatek bezpečných, sjízdných cest
  • profil trasy spíše rovinatý nebo sestupný
  • dostatek bezbariérových kempů
  • estetická přitažlivost

Co máme za sebou?