Elektrický vozík,

nejlepší vynález!

Proč podpořit

naši jízdu?

konkrétní podpora
konkrétní akce, která má
konkrétní výsledky

Děláme ležáků jezdce, mapujeme dostupnost cestování pro osoby s největším pohybovým omezením. Získané poznatky, kempy a navštívená místa prezentujeme veřejnosti.

Tvoříme příběhy, které příznivě ovlivňují životy lidí s největším pohybovým omezením. Naše výpravy rozvíjí schopnost překonávání překážek, motivují k samostatnosti, inspirují nejen účastníky, ale díky pravidelné propagaci také širokou veřejnost.

Organizátor

Hlavní sponzor Vysočina 2023

Děkujeme za podporu výpravy Vysočina 2023