Vysočina začíná za:
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Organizační informace

Organizační informace se mohou měnit. O všech změnách vás budeme ihned informovat zde na webových stránkách.

Termín: 7. – 11. 8. 2024

Informace připravujeme…

Ubytování

Ubytovaní budeme ve stanech v předem rezervovaných kempech. Vedle stanů budou k dispozici elektrické přípojky pro nabíjení vozíků. Vozíky budou umístěné ve stanech, pod plachtou vedle stanů nebo ve sjednaných zastřešených prostorách (chodba budovy, garáž apod.)

Doprovodný vůz

Po celou dobu výpravy bude k dispozici doprovodný vůz se zdvižnou plošinou spolku Lenox, který účastníkům pomůže s převozem bagáže do cílového kempu. Doprovodný vůz bude připravený pomoci s přepravou vozíku, pokud dojde například k technickým potížím na stroji nebo zdravotním komplikacím na těle. Dodávka s řidičem Janem Břízou převeze každý den stany, spacáky a další bagáž ze startu do cílového kempu, večer se vrátí s řidiči pro auta.

Jízda

 • Celkovou trasu připravujeme
 • Před cestou prověřte stav baterií, dojezd, nastavení, vezměte si s sebou nezbytné nářadí, náhradní duši a lepení.

Vstávat budeme v 8:00, místo ubytování budeme opouštět nejpozději v 11:30 tak, abychom do cílového kempu dorazili včas a stihli postavit stany. Účastníci budou rozděleni do třech skupin (připravujeme).

 • V průběhu dne využijeme návštěvu vybrané restaurace pro občerstvení těl a nabíjení vozíků.
 • Jízdu skupiny bude od startu do cíle koordinovat vedoucí skupiny. Ten by měl mít přehled o lokaci všech členů své skupiny, přičemž nikomu nebráníme jet si, jak a kudy chce.
 • V průběhu celé akce je možné po domluvě střídat skupiny.

Strava

Stravu si každý zajišťuje sám, ale v některých kempech je možné objednat společné snídaně a večeře.

Asistence

Pomocník

 • stavění stanů

 • přesuny vozíčkářů z vozíku do stanů a naopak

 • strojení

 • zapojení vozíků do nabíječek

 • nesčetné množství detailů typu: odnes, přines, rozbal, namaž, zapoj, odpoj, zapni, utáhni, povol, vyjdi schody a zeptej se…

Osobní asistent +

 • pomoc s hygienickými úkony

 • drobná zdravotní ošetření

Odměny

Všem účastníkům, kteří jsou ochotni pomoci vozíčkářům s uvedenými úkony, nabízíme finanční ohodnocení. Výše těchto odměn je závislá na tom, v jaké míře se nám podaří získat finanční podporu naší výpravy. Těmto účastníkům hradíme ubytování.

Nabízíme odměnu ve výši:

 • Pomocník: 300,-/den. (vyplacena bude hotově v průběhu akce)

 • Osobní asistent+ 300,-/den (vyplacena bude hotově v průběhu akce)

Ostatní náklady, stravu, dopravu, jiné, si hradí každý účastník sám.

Náklady

Každý vozíčkář přispívá do společného rozpočtu výpravy, s kterého se financují odměny a ubytování pomocníků a osobních asistentů. Výše tohoto příspěvku bude stanovena podle toho, jakou míru podpory naší výpravy získáme.

V tuto chvíli bude výše příspěvku činit odhadem:

 • Vozíčkář 500,-/den (platba v hotovosti na místě, 9. 8. 2023 )

Zahrnuje:

 • ubytování os/noc

 • příspěvek na odměny asistentů

 • doprovodný vůz

 • organizační náklady

Organizátorem letošního ročníku je spolek Lenox.

Nezisková organizace Lenox z.s. vznikla na počátku roku 2012 v Plzni, aby se věnovala osobám s těžkým a kombinovaným tělesným postižením. Poskytujeme zájmovou aktivitu, která umožňuje sportovní vyžití a dává tak příležitost k seberealizaci a využití volného času. Provozujeme unikátní kolektivní sport (Powerchair Hockey), nabízíme možnost sociálního začlenění a program společenského života. Každoročně v Klatovech pořádáme Ples handicapovanýcha zábavný program Na Stojáka. Výtěžek směřuje k zajištění fungování týmu SK Indians Plzeň, jehož činnost spolek Lenox zabezpečuje. Další aktivitou je vzdělávací program Asistent na zkoušku.

Ve vedení organizace stojí hráči působící v klubu SK Indians Plzeň. Poskytujeme zaměstnání pro osoby ze zdravotním postižením. Organizace cílí svou činností na oblast Plzeňského kraje, ale nově také v Praze.