Elektrický vozík,

nejlepší vynález!

Kontaktní osoba:

Eliška Růčková

Koordinátorka pomocníků

Tel.: +420 605 198 097

Email: info@electriceccentric.cz