Punkevní jeskyně | Tam a zpět

V sobotu 30. 10. 2021 jsme uskutečnili první jednodenní výlet. Vybrali jsme si Punkevní jeskyně.

Děkujeme vedení jeskyní za vstřícné přijetí a bezbariérový přístup do jeskynních chodeb, dómů a propasti Macocha.

Nízkopodlažní vlakovou soupravou jsme se přímým spojem dopravili z Prahy do Blanska, odkud jsme pokračovali pěšky 9 km přes Skalní mlýn k Punkevním jeskyním. Mezi Skalním mlýnem a Punkevními jeskyněmi lze využít bezbariérově přístupný turistický vláček, jít pěšky nebo se po domluvě autem dopravit až k Punkevním jeskyním. Samotné jeskyně jsou téměř celé přístupné i pro osoby na elektrickém vozíku. Ve vnitřních prostorách jeskyň je jen potřeba dát pozor na užší místa chodeb a při příkrých úsecích stezky na vlhkost povrchu. Plavbu po řece Punkvě jsme nevyužili, protože bychom měli problém s přenášením vozíčkářů do lodiček a následným převozem prázdných vozíků z jeskyní ven. 🙂 Při delším pobytu v Moravském krasu je možné využít ubytování v hotelu Skalní mlýn vybavený příjemnou bezbariérovou restaurací, kterou jsme se s naší skupinou po hodinové prohlídce jeskyň také navštívili. Spodní stanice lanovky Punkevní jeskyně zatím není přístupná pro vozíčkáře, ale věříme, že se v budoucnosti podaří stanici vybavit plošinou nebo nájezdem tak, aby se lanovkou mohli svézt i návštěvníci na mechanických a elektrických vozících.

Prvního jednodenního výletu se zúčastnili noví vozíčkáři z Prahy, Litoměřic nebo Kolína a také noví pomocníci. Jsme rádi, že se do našich akcí zapojují noví účastníci a připravujeme po vás další akce. 🙂

Děkujeme jmenovitě paní průvodkyni Zdeňce Pešové, že si udělala čas a věnovala se nám nad rámec svých pracovních povinností a děkujeme všem pomocníkům za doprovod. Těšíme se na viděnou.

Electric Eccentric – z ležáka jezdec