Electric Eccentric

Electric Eccentric
Je unikátní projekt, který nabízí možnost cestování ve volné přírodě, chcete-li trempování, i lidem s největším pohybovým omezením. Každoročně organizujeme několikadenní výpravy po krajích českých, které absolvujeme na elektrických vozíčcích, kolech, koloběžkách, bruslích a dalších prostředcích o rychlosti 10 – 15 km/h. Iniciativa Electric Eccentric vznikla v roce 2016 jako neformální uskupení Vaška Uhera, Richarda Pucholta a jejich přátel, kteří se na svých elektrických vozících, kolech a bruslích vydali na pětidenní cestu podél řeky Vltavy z Kvildy až do Prahy. Pro úspěch první výpravy se v roce 2017 uskutečnila cesta po Jižní Moravě, které se zúčastnili další vozíčkáři, jejich rodinní příslušníci a přátelé, takže se do akce zapojilo na dvacet šest účastníků. V roce 2018 jsme projeli Třeboňsko a 7. – 11. 8. 2019 se chystáme vyjet na Valašsko. Pojeďte s námi.

Oddíl Metropolitní univerzity Praha
Čtvrtý ročník výpravy Electric Eccentric (7. – 11. 8. 2019) proběhne v rámci Oddílu Metropolitní univerzity Praha, která výpravu významně podporuje. Akce se zúčastní studenti projektu Školy bez bariér na elektrických vozících a tým doplní zaměstnanci Metropolitní univerzity Praha, kteří studentům pomohou s tím, co v průběhu cesty sami nezvládnou.